Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Thành Đồng

Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Thành Đồng

  • Trang chủ
  • Tìm kiếm
  • Bất động sản | Hướng Nam

Bất động sản | Hướng Nam (80 kết quả)

 
Ngày đăng: 02-09-2020
 
Ngày đăng: 04-05-2020
Diện tích
180m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,850,000,000đ
 
Ngày đăng: 25-02-2020
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 730,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-02-2020
Diện tích
430m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,800,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-02-2020
Diện tích
110m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,550,000,000đ
 
Ngày đăng: 05-09-2019
Diện tích
125m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,060,000,000đ
 
Ngày đăng: 05-09-2019
Diện tích
150m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,500,000,000đ
 
Ngày đăng: 11-08-2019
 
Ngày đăng: 11-08-2019
Diện tích
106m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 15-05-2019
 
Ngày đăng: 13-05-2019
Diện tích
167m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 700,000,000đ
 
Ngày đăng: 10-05-2019
Diện tích
260m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,400,000,000đ
 
Ngày đăng: 10-05-2019
Diện tích
125m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,450,000,000đ
 
Ngày đăng: 11-04-2019
Diện tích
260m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 420đ
 
Ngày đăng: 14-03-2019
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 750,000,000đ
 
Ngày đăng: 08-03-2019
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,170,000,000đ
 
Ngày đăng: 25-02-2019
 
Ngày đăng: 22-01-2019
 
Ngày đăng: 04-01-2019
Diện tích
360m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 7,300,000,000đ
 
Ngày đăng: 03-01-2019
 
Ngày đăng: 24-12-2018
Diện tích
177m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,300,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-12-2018
Diện tích
190m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,300,000,000đ
 
Ngày đăng: 16-11-2018
 
Ngày đăng: 05-11-2018
 
Ngày đăng: 04-11-2018
Diện tích
4000m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,000,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-11-2018
Diện tích
180m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,500,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-11-2018
Diện tích
145m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 30-10-2018
 
Ngày đăng: 26-10-2018
Diện tích
150m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 380,000,000đ
 
Ngày đăng: 25-10-2018
 
Ngày đăng: 25-10-2018
Diện tích
200m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 400,000,000đ
 
Ngày đăng: 17-10-2018
 
Ngày đăng: 14-10-2018
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,650,000,000đ
 
Ngày đăng: 07-10-2018
Diện tích
117m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 850,000,000đ
 
Ngày đăng: 02-10-2018
Diện tích
126m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 970,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-09-2018
 
Ngày đăng: 26-09-2018
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 950,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-09-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 750,000,000đ
 
Ngày đăng: 19-09-2018
 
Ngày đăng: 17-09-2018
Diện tích
450m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,250,000,000đ
 
Ngày đăng: 14-09-2018
 
Ngày đăng: 14-09-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 560,000,000đ
 
Ngày đăng: 12-09-2018
Diện tích
350m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,300,000đ
 
Ngày đăng: 11-09-2018
 
Ngày đăng: 11-09-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 700,000,000đ
 
Ngày đăng: 06-09-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 270,000,000đ
 
Ngày đăng: 29-08-2018
 
Ngày đăng: 29-08-2018
Diện tích
170m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-08-2018
Diện tích
180m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 4,200,000,000đ
 
Ngày đăng: 24-08-2018
 
Ngày đăng: 22-08-2018
Diện tích
500m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 6,500,000,000đ
 
Ngày đăng: 20-08-2018
 
Ngày đăng: 10-08-2018
 
Ngày đăng: 09-08-2018
 
Ngày đăng: 08-08-2018
Diện tích
1535m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,550,000,000đ
 
Ngày đăng: 07-08-2018
Diện tích
2178m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 895,000,000đ
 
Ngày đăng: 01-08-2018
 
Ngày đăng: 31-07-2018
Diện tích
241m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 31-07-2018
 
Ngày đăng: 30-07-2018
Diện tích
171m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 5,950,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-07-2018
Diện tích
168m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,340,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-07-2018
Diện tích
207m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,000,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-07-2018
Diện tích
125m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,500,000,000đ
 
Ngày đăng: 24-07-2018
Diện tích
2600m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 370,000,000đ
 
Ngày đăng: 24-07-2018
 
Ngày đăng: 23-07-2018
Diện tích
570m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 800,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-07-2018
 
Ngày đăng: 21-07-2018
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 950,000,000đ
 
Ngày đăng: 20-07-2018
 
Ngày đăng: 18-07-2018
 
Ngày đăng: 15-07-2018
 
Ngày đăng: 13-07-2018
 
Ngày đăng: 13-07-2018
 
Ngày đăng: 13-07-2018
Diện tích
2900m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,600,000,000đ
 
Ngày đăng: 12-07-2018
 
Ngày đăng: 12-07-2018
Diện tích
90m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 839,000,000đ
 
Ngày đăng: 08-07-2018
Diện tích
129,5m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 520,000,000đ
 
Ngày đăng: 05-07-2018
Diện tích
125m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-07-2018
 
Ngày đăng: 04-07-2018

Chat trực tuyến

Bất Động Sản Thành ĐồngBất động sản Buôn Ma ThuộtBMTMua Bán Nhà Đất Daklaknhà đất đẹp giá rẻnhà đất giá rẻnhà giá rẻ tại Buôn Ma Thuộtnhà đất bmtbuôn ma thuộtdaklaknhà giá rẻbán nhà mặt tiền buôn ma thuột