Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Thành Đồng

Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Thành Đồng

  • Trang chủ
  • Tìm kiếm
  • Bất động sản | Hướng Bắc

Bất động sản | Hướng Bắc (79 kết quả)

 
Ngày đăng: 30-05-2020
Diện tích
40m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,000,000,000đ
 
Ngày đăng: 29-02-2020
Diện tích
175m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,000,000,000đ
 
Ngày đăng: 30-10-2019
Diện tích
150m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 750,000,000đ
 
Ngày đăng: 05-09-2019
Diện tích
648m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,600,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-08-2019
Diện tích
115m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,370,000,000đ
 
Ngày đăng: 15-08-2019
 
Ngày đăng: 15-08-2019
 
Ngày đăng: 15-08-2019
 
Ngày đăng: 15-05-2019
 
Ngày đăng: 10-05-2019
 
Ngày đăng: 26-03-2019
 
Ngày đăng: 24-02-2019
 
Ngày đăng: 15-02-2019
Diện tích
255m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,850,000,000đ
 
Ngày đăng: 28-01-2019
 
Ngày đăng: 23-01-2019
Diện tích
210m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,100,000,000đ
 
Ngày đăng: 15-01-2019
Diện tích
925m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 06-01-2019
 
Ngày đăng: 25-12-2018
Diện tích
119m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,750,000,000đ
 
Ngày đăng: 25-12-2018
 
Ngày đăng: 24-12-2018
 
Ngày đăng: 23-12-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 650,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-12-2018
Diện tích
190m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 375,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-12-2018
 
Ngày đăng: 23-12-2018
 
Ngày đăng: 20-12-2018
Diện tích
300m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 780,000,000đ
 
Ngày đăng: 17-12-2018
 
Ngày đăng: 12-12-2018
Diện tích
135m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,750,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-12-2018
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,490,000,000đ
 
Ngày đăng: 03-12-2018
 
Ngày đăng: 27-11-2018
 
Ngày đăng: 27-11-2018
 
Ngày đăng: 26-11-2018
 
Ngày đăng: 18-11-2018
Diện tích
115m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,600,000,000đ
 
Ngày đăng: 18-11-2018
 
Ngày đăng: 16-11-2018
Diện tích
147m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,250,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-11-2018
 
Ngày đăng: 04-11-2018
Diện tích
108m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,950,000,000đ
 
Ngày đăng: 17-10-2018
 
Ngày đăng: 26-09-2018
 
Ngày đăng: 26-09-2018
 
Ngày đăng: 23-09-2018
Diện tích
80m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 3,200,000,000đ
 
Ngày đăng: 23-09-2018
Diện tích
300m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,560,000,000đ
 
Ngày đăng: 20-09-2018
Diện tích
45m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,000,000,000đ
 
Ngày đăng: 19-09-2018
Diện tích
308m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,350,000,000đ
 
Ngày đăng: 17-09-2018
Diện tích
250m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 580,000,000đ
 
Ngày đăng: 16-09-2018
Diện tích
276m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 980,000,000đ
 
Ngày đăng: 11-09-2018
Diện tích
85m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,250,000,000đ
 
Ngày đăng: 11-09-2018
Diện tích
100m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,150,000đ
 
Ngày đăng: 09-09-2018
Diện tích
525m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,275,000,000đ
 
Ngày đăng: 09-09-2018
Diện tích
525m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,275,000,000đ
 
Ngày đăng: 07-09-2018
Diện tích
115m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,600,000,000đ
 
Ngày đăng: 06-09-2018
Diện tích
110m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 450,000,000đ
 
Ngày đăng: 06-09-2018
Diện tích
256m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,270,000,000đ
 
Ngày đăng: 24-08-2018
 
Ngày đăng: 24-08-2018
 
Ngày đăng: 24-08-2018
Diện tích
250m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,600,000,000đ
 
Ngày đăng: 21-08-2018
Diện tích
168m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,300,000,000đ
 
Ngày đăng: 14-08-2018
 
Ngày đăng: 02-08-2018
Diện tích
105m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 600,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-07-2018
Diện tích
115m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 850,000,000đ
 
Ngày đăng: 26-07-2018
Diện tích
102m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 600,000,000đ
 
Ngày đăng: 25-07-2018
Diện tích
115m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,670,000,000đ
 
Ngày đăng: 21-07-2018
 
Ngày đăng: 19-07-2018
Diện tích
595m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 2,400,000,000đ
 
Ngày đăng: 19-07-2018
Diện tích
200m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 700,000,000đ
 
Ngày đăng: 18-07-2018
Diện tích
120m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 595,000,000đ
 
Ngày đăng: 18-07-2018
Diện tích
120m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 595,000,000đ
 
Ngày đăng: 12-07-2018
 
Ngày đăng: 11-07-2018
Diện tích
515m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,550,000,000đ
 
Ngày đăng: 11-07-2018
 
Ngày đăng: 08-07-2018
 
Ngày đăng: 08-07-2018
 
Ngày đăng: 08-07-2018
Diện tích
110m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 1,150,000,000đ
 
Ngày đăng: 08-07-2018
Diện tích
305m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 550,000,000đ
 
Ngày đăng: 06-07-2018
Diện tích
162m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 980,000,000đ
 
Ngày đăng: 05-07-2018
 
Ngày đăng: 04-07-2018
 
Ngày đăng: 04-07-2018
Diện tích
185m2
Hướng
Phường/Xã
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố
Giá: 420,000,000đ
 
Ngày đăng: 04-07-2018

Chat trực tuyến

Bất Động Sản Thành ĐồngBất động sản Buôn Ma ThuộtBMTMua Bán Nhà Đất Daklaknhà đất đẹp giá rẻnhà đất giá rẻnhà giá rẻ tại Buôn Ma Thuộtnhà đất bmtbuôn ma thuộtdaklaknhà giá rẻbán nhà mặt tiền buôn ma thuột